بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من؟

پاییز باشد و نسیم و دهه ی اول محرم و غزل نابی از سعدی جان و صدای همایون جان شجریان که می خواند:

پرتوی نور روی تو هر نفسی به هر کسی

می رسد و نمی رسد نوبت اتصال من...

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان