بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

موطن

۲ نظر

هر بار که اینجا می نویسم حس آدمی رو دارم که از فرسنگ ها دوری برگشته به خاک آبا و اجدادیش!

به جایی که امنه...(:

+هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش!

"مولانا"

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان