بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

have enough courage to start and enough heart to finish

به فتح ماه فکر می کردم،به تلاش عظیم فتح کردنش،به اون همه رویا،اون همه آرزو،اون همه امید...
به فتح ماه فکر می کردم..به اینکه سودای فتح ماه برای دستیابی به ماه نبوده،برای این بوده که دل بشر آروم بگیره...
فکر کن!ماه رو فتح کنی که پاهات محکم تر رو زمین باشه...!
۶ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان