بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

درباره من

سلام!(:
اینجا فرزانه نامی می نویسد که میکروبیولوژی میخواند و نوشتن را دوست دارد و وبلاگ نویسی را هنوز هم به فعالیت در هر شبکه اجتماعی دیگری ترجیح می دهد!
 

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی که در جستن آنی آنی

                        "مولانا"

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان