بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم!*

۱۰ نظر

داشتم به شغل های رویایی فکر می کردم...شغل های زیادی به ذهنم رسید که یکی از جذاب ترین هایشان عطرسازی بود!عطر فروشی نه!عطر سازی!اینکه روایح مختلف را بشناسی،بدانی چه ترکیبی عطر خنک می سازد،چه ترکیبی عطر شیرین،اینکه بدانی ترکیب بوی مشک و شکوفه پرتقال چه از آب در می آید...

اینکه کسی را دوست داشته باشی،لایه لایه های شخصیت کسی را بشناسی و فکر کنی چه عطری به او می آید!و بتوانی عطرش را بسازی!

رویایی به نظر می آید،نه؟

*حافظ

۸ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان