بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

این ها اثرات همان بیکاریست که گفتم ها!

نگارنده ساعت 4 صبح امروز تازه یادش افتاده که پست پیامکی را فعال نکرده و در حالی که به اینترنتی با سرعت 2048 وصل است دارد پست پیامکی میگذارد!
۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان