بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

فرشته ی نگهبان!

هر بار که آمده ام آدرس بیدمشکم را در بیوی اینستاگرام بنویسم،انگار دستی آمده و جلویم را گرفته!خواستم بگویم که از همینجا دستش را به گرمی می فشارم!که اینجا را برای من امن نگه داشته!

دوستانی دارم که محرمند و آدرس اینجا را دارند اما عمومی اعلام کردن آدرس در اینستاگرام قطعا مرا دچار خودسانسوری می کرد...نه که من چیز خاصی بنویسم اما می دانید...آدم به جایی نیاز دارد که بداند نوشتنش مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت،کسی از روی رودربایستی مجبور به لایک کردن و کامنت گذاشتن و تعریف و تمجیدش نیست...شاید جایی شبیه یک پناهگاه!

۶ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان