بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

مورفی!

40 دقیقه لباس پوشیده و آماده منتظر مهمونا نشسته بودم،دیگه فشارم افتاده بودD:

یه آبنبات چوبی تو کشوی میزم بهم چشمک میزد،جلدشو باز کردم و گذاشتمش تو دهنم که زنگ آیفونو زدن!D:

۵ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان