بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

که قصه ی فاش از رقیبان نهفتنم هوس است!

دوستت دارم....

و پنهان  کردن آسمان؛

پشت میله های قفس؛

آسان نیست!

۸ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان