بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

برای دوست داشتنی ترین سلاح دنیا...

برای چهاردهمین روز تیر...

برای قلم...

برای واژه ها،که می کشند و زنده می کنند...

که گاهی تیز و گزنده اند،گاهی شبیه ابریشم....نرم...نرم...نرم...

که گاه جام شوکرانند...گاه شیشه ی آب حیات....

برای روز قلم...که اگر نبود،لااقل من یکی تا امروز هزار بار از هجمه ی احساساتم مرده بودم!

۱۰ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان