بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

هر چند خیلی خیلی ناچیز!

هیچ وقت یادم نمیره که اولین درآمد مستقل زندگیم رو از ادبیات درآوردم!(:
۷ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان