بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

یاد آر ز شمع مرده یاد آر،اختر به سحر شمرده یاد آر،از سردی دی فسرده یاد آر!*

دنیای ما پر از آدماییه که حتی حرفای گذشته ی خودشون رو هم یادشون میره!


*عنوان بخشی از مسمط بسیار زیبایی هست که دهخدا در سوگ جهانگیر خان صور اسرافیل سروده


۵ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان