بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

آهسته که آسمان نداند!

چند روز پیش ها داشتم فکر می کردم چه خوب که بیشتر دست به قلم(بخوانید کیبورد!) می شوم و می نویسم!از آن روز به بعد دوباره نوشتنم میل کرده به صفر!

این را نوشتم تا یادم بماند از این فکرها نکنم!بلکه سوسوی چراغ اینجا پایدار بماند!

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان