بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی؟!

همه غم های جهان هیچ اثر می کند

در من از بس که به دیدار عزیزت شادم


خوبه که سعدی هست که حس های نگفته ی آدم رو با بهترین واژگان فریاد بزنه...خیلی خوبه...

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان