بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

و افوض امری الی الله

روزهای زیادی ننوشتم!هیچ جا!نه در اینجا،نه حتی در دفتر خاطرات عزیزم....خسته بودم و قلمم قفل کرده بود!دیشب بالاخره این قفل شکست و توانستم کمی در دفترم بنویسم و حالا در اینجا...

این مدت اخیر فشار زیادی تحمل کرده بودم،خسته بودم و حالا کمی بهترم!در خستگی ها از قطار کارهایم جا می مانم و برنامه ریزی هایم به هم می ریزد،طول می کشد تا خودم را جمع و جور کنم اما بالاخره این کار را می کنم!آرام ترم و همه چیز را سپرده ام به خدا...

حالا دوباره منم و اینجا و بیدمشک جانم و از این بابت به شدت خوشحالم!(:

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان