بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

ای همه پشت و پناه و همه آبادی من....

به نظرم پناه نزدیک ترین واژه به پدره....
۳ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان