بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

ما را خیال توست،تو را در خیال چیست؟

برای خودم هم عجیب است اما درست 5 دقیقه است که دستانم را زدم زیر چانه ام و به عنوان مناسب برای این پست فکر می کنم!دنبال بیتی می گردم که از دوست داشتن بگوید...و نمی توانم انتخاب کنم!

دوست داشتنت از بهترین اتفاق های دنیاست،حال خوبم را بهتر می کند،حال بدم را خوب!به قول آن آهنگی که بابک جهانبخش می خواند:تو بهترین شرایطم حالمو بهتر می کنی!


+عنوان مصراعی از هلالی جغتایی هست

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان