بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

وااااااقعا....

منصفانه تر بود که هر کس تاوان نفهمی خودش را می داد.

یادم نمیاد از کی....ولی کاش اینطوری بود!

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان