بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

همزیستی مسالمت آمیز با یک عدد پشه!

+تتتتق!

-پرش من!

+تاااااپ!

-پرش من!

+تققققققققققققق!

-پرش شدید من!

-مامان جان معلومه چیکار می کنی؟!

+دارم سعی می کنم پشه رو بکشم که شب نخوردت!

-نمی خواد!اون یه ذره خون منو بمکه بهتر از اینه که هی بهم شوک عصبی وارد بشه!D:

(نگارنده در حال خوندن ویروس بود و این اصوات وقتی تلاش می کرد تمرکز کنه به گوشش می رسید!)


هیچی دیگه الانم پشه جان داره دور سرم می چرخه!

۵ ۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان