بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

با آخرش کاری ندارم چون آغاز این قصه از آخر بود!

افتاده ام روی مود از آخر شروع کردن کارها!حالا این که این مسئله خوب است یا بد یا هیچ کدام نمی دانم!اما مدت کوتاهیست که هر چیزی که از اولش استارت می زنم نصفه نیمه می ماند و چیزی که از آخر شروع می کنم به نتیجه می رسد!

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان