بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

sweet dreams1

ترم دو که بودم،یه استادی داشتیم به شدت مرتب و منظم،با لباسایی که همیشه با دقت اتو شده بودند و کفشایی که همیشه از تمیزی برق میزد و...الخ!کنار این تیپ همیشه خیلی مرتب خود استاد هم به شدت عصا قورت داده بود و خیلی خشک و رسمی...

حالا دیشب خوابشو دیدم با تی شرت و شلوارک!و با موهای آشفته!و در حالی که یه پتو پیچیده بود دور خودش اومده بود سر کلاس و درس میداد!D:

اگه یک درصد جرئتشو داشتم که برم و خوابمو براش تعریف کنم یحتمل خودشو میکشت که تو خواب یکی از دانشجوهاش با اون تیپ ظاهر شده!D:

۵ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان