بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

مهر از تو توان برید؟هیهات...!

سخت نازک گشت جانم از لطافت های عشق

دل نخواهم،جان نخواهم،آن من کو آن من۳ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان