بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

و البته خود ماهی!

باورتون میشه اگه من بگم عاشق بوی ماهی فروشیم؟!و هر وقت از جلوی ماهی فروشی رد میشم نه تنها جلوی بینیمو نمی گیرم بلکه نفس عمیق می کشم؟!D:

۲ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان