بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم....

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

تا ندانند حریفان که تو منظور منی...+عنوان از حافظ و بیت از سعدی

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان