بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

ای کشته ی اشک ها....

سلام می دهم و دلخوشم که فرمودید

هر آنکه در دل خود یار ماست زائر ماست

۳ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان