بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

یه رویای کوتاه!تنها همین...

وقت هایی هم هست که احساساتی گریبان آدم را می گیرند که می شود طومارها درباره شان نوشت..اما آدم هی از نوشتن آن ها طفره می رود!انگار که اگر ننویسی دیگر جان نمی گیرند...دیگر واقعی نمی شوند....و می شود انکارشان کرد...اما نمی شود!

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان